[x] ิดหนาตาง
 
  
 

เนื้อหา : ข่าวสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
หมวดหมู่ : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
หัวข้อเรื่อง : อบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2565


 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2565 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน. ในสังกัด จำนวน 2 รุ่น กว่า 130 คน ณ ห้องประชุมเพชรนาคา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และหอประชุมเอนกประสงค์นาคราช กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ข่าวเพิ่มเติม

เข้าชม : 249


ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) 23 / ม.ค. / 2566
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 / ม.ค. / 2566
      วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67) 16 / ม.ค. / 2566
      โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย 5 / ม.ค. / 2566
      โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 26 / ก.ย. / 2565