[x] ิดหนาตาง
 
  
 

เนื้อหา : ข่าวสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
หมวดหมู่ : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
หัวข้อเรื่อง : ประชุมจัดทำแผนและกระทบยอด

อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 สำนักงานกศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมจัดทำแผนและกระทบยอด ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 โดยมีนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเพชรนาคา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ข่าวเพิ่มเติม

เข้าชม : 143


ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) 23 / ม.ค. / 2566
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 / ม.ค. / 2566
      วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67) 16 / ม.ค. / 2566
      โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย 5 / ม.ค. / 2566
      โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 26 / ก.ย. / 2565