[x] ิดหนาตาง
 
  
 

เนื้อหา : ข่าวสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
หมวดหมู่ : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
หัวข้อเรื่อง : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

จันทร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามฯ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 9 แห่ง ข่าวเพิ่มเติมที่

เข้าชม : 110


ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) 23 / ม.ค. / 2566
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 / ม.ค. / 2566
      วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67) 16 / ม.ค. / 2566
      โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย 5 / ม.ค. / 2566
      โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 26 / ก.ย. / 2565