[x] ิดหนาตาง
 
  
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : เอกสาร
หัวข้อเรื่อง : เอกสารอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2561

ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 เอกสารอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2561

Download

เข้าชม : 592


เอกสาร 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ-เขต 18 / มิ.ย. / 2561
      เอกสารอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2561 17 / พ.ย. / 2560
      แบบฟอร์มข้อมูล EIS58 ไตรมาสที่ 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 13 / มี.ค. / 2558
      รายงานการประชุมประจำเดือน ส.ค. ก.ย. ต.ค. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 21 / ธ.ค. / 2557
      แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานราชการทั่วไป 11 / ก.ย. / 2557