[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
แผนผังบริเวณ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย


 
 
      - หมายเลขบริเวณ
        (หมายเลขบริเวณ 1 - 13, 16 บริเวณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย)
        
(หมายเลขบริเวณ 14 - 15, 17 - 18 บริเวณ สกร.อำเภอเมืองหนองคาย)

       
1  ตึกอำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดหนองคาย
        2  ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน
สกร.จังหวัดหนองคาย
        3  เสาธง
        4  ป้อมยาม
        5  ห้องพัสดุ
        6  ห้องประชุมเพชรนาคา
        7  ห้องน้ำ
        8  ห้องพักรับรอง
        9  อาคารที่จอดรถ สำนักงาน
สกร.จังหวัดหนองคาย
        10  ห้องพักบุคลากร สำนักงาน
สกร.จังหวัดหนองคาย
        11  บ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงาน
สกร.จังหวัดหนองคาย
        12  บ้านพักพอเพียง
        13  
ห้องพักบุคลากร สำนักงาน สกร.จังหวัดหนองคาย
        14  กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
        15  ห้องประชุมสองฝั่งโขง
สกร.อำเภอเมืองหนองคาย
        16  
ห้องพักบุคลากร สำนักงาน สกร.จังหวัดหนองคาย
        17  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สกร.อำเภอเมืองหนองคาย
        18  ศาลา


เข้าชม : 8269