[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
      ปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย มีผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ท่าน และ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ท่านดังนี้

 
นายประสิทธิ์ แสงพินิจ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนอ
งคาย 
นายปุณณรัตน์  ศรีทาพุฒ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
 


เข้าชม : 2580