[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
  จำนวนนักศึกษา กศน. สายสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2556  
  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย  

ที่

กศน.อำเภอ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

1

เมืองหนองคาย

412

1,008

1,490

2,910

2

ท่าบ่อ

254

657

721

1,632

3

โพนพิสัย

159

945

1,086

2,190

4

ศรีเชียงใหม่

73

369

412

854

5

สังคม

221

509

476

1,206

6

สระใคร

28

261

448

737

7

เฝ้าไร่

47

350

439

836

8

รัตนวาปี

41

331

433

805

9

โพธิ์ตาก

89

341

301

731

รวม

1,324

4,771

5,806

11,901เข้าชม : 1461