[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
จำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

ที่

กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

เทียบระดับการศึกษาระดับ (คน)

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

1

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

0

0

0

0

2

กศน.อำเภอท่าบ่อ

10

0

0

10

3

กศน.อำเภอโพนพิสัย

26

0

0

26

4

กศน.อำเภอสังคม

0

0

0

0

5

กศน.อำเภอเฝ้าไร่

7

0

0

7

รวม

43

0

0

43เข้าชม : 1325