[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โทรศัพท์สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย/สถานศึกษาในสังกัด

ที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา ผู้บริหาร Tel. Fax. Mobile
1 สนง.กศน.จังหวัดหนองคาย นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
042-412000 042-412694 081-872-9204
081-380-8872
2 กศน.อำเภอเมืองหนองคาย นายพัฒนา ปู่วัง 042-414122 042-414122 089-569-3182
3 กศน.อำเภอท่าบ่อ นางจามรี ภูเมฆ 042-400993 042-400993 081-601-7387
089-840-0822
4 กศน.อำเภอโพนพิสัย นางนิรมล หนองเหล็ก 042-471841 042-471841 081-873-2533
081-369-5225
5 กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ นางประเยาว์ ชัยวงศา 042-451222 042-451222 089-571-9932
081-974-3324
6 กศน.อำเภอสังคม นางนิโลบล คำหงษา 042-441474 042-441474 089-569-9010
7 กศน.อำเภอสระใคร นางชลธิชา โคตรชมภู 042-419066 042-419066 081-263-4785
086-456-4154
8 กศน.อำเภอเฝ้าไร่ นายอัฎฐพล สังข์โชติพงศ์ 042-417165 042-417165 091-020-3430
9 กศน.อำเภอรัตนวาปี นางฐปนา อินทร์มา 042-418155 042-418155 085-694-5095
10 กศน.อำเภอโพธิ์ตาก - ว่าง - 042-483258 042-483258 -

 โทรศัพท์บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
1 นางนลินี ศรีสารคาม
จันทร์ตรี
ผอ.นลินี ผอ.สนง.กศน.จ.หนองคาย
2 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ รองอู๊ด รอง ผอ.สนง.กศน.จ.หนองคาย
3 นางพิณทอง ปู่วัง น้อย ครูชำนาญการ
4 นางสาวบุญเลื่อน สายสินธ์ เครป ครูผู้ช่วย

ข้าราชการพลเรือน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
5 นางเสมอแข เสตฐา แข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6 นายบัวลม เจียระวาปี บัวลม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
7 นายฉวีวัฒน์ แฝงสวรรค์ นัน พนักงานขับรถยนต์
8 นายทองอินทร์ โคตรสีบัน เบี้ยว พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
9 นายธีระพัทธ์ สงครามมะลิ หวัง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
10 นายชัยพิชิต โสชมภู จ่อย พนักงานขับรถยนต์
11 นายประสิทธิ์ อำนวยการ สิทธิ์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

พนักงานราชการทั่วไป
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
12 นางสาวอรชร แฝงสวรรค์ อ้อม นักวิชาการเงินและบัญชี
13 นางสาวกาญจนา สอดส่อง นิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี
14 นางวรัญญา กุตัน ฝน นักวิชาการเงินและบัญชี
15 นางสาวนิสิตา แสนศรี มุ่ย นักจัดการงานทั่วไป
16 นางสาวทิพานันท์ คล้ายกระโทก ปุ้ย นักจัดการงานทั่วไป
17 นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์ เล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18 นายศุภกิตติ์ ถาวร เป้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 นางสาวเพลินพิศ ทัดเทียม นัท นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 นายมหาชัย ชื่นอก เพลิน นักวิชาการพัสดุ
21 นางขวัญตา โสชมภู จุ๋ม นักวิชาการศึกษา
22 นางนัทธมน สวัสดิพงษ์เมธี ใย นักวิชาการศึกษา
23 นางสาวบุษกร สุวรรณศรี หงษ์ นักจัดการงานทั่วไป
24 นายประไพร บัวเปื่อย ไพร นักจัดการงานทั่วไป
25 นางสาวเครือวัลย์ จันทะคูณ อุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
26 นายวสันต์ คำไสย์ บอย นักวิชาการพัสดุ
27 นางสาวจิรวรรณ ชัยจักร์ เจน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
28 นายตรีเพ็ชร ศรีสารคาม ต๊ะ นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป:ครูอาสาสมัครฯ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
29 นางสายพิณ ไกยราช พิณ ครูอาสาสมัครฯ

ลูกจ้างชั่วคราว
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
30 นางใคร แก้วเนตร ใคร พนักงานบริการ
31 นายสุรชาติ รัตนติสร้อย ชาติ พนักงานขับรถโมบาย
32 นายนิยม ชัยภูมิ นิยม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


เข้าชม : 8292
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา