[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 

บุคลากร สกร.จังหวัดหนองคาย/สถานศึกษาในสังกัด

ที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา ผู้บริหาร Tel. Fax. Mobile
1 สกร.จังหวัดหนองคาย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
นายภาสกร เมิดจันทึก
042-412000 042-412694  
2 สกร.อำเภอเมืองหนองคาย นางสาวฐปนา อินทร์มา 042-414122 042-414122  
3 สกร.อำเภอท่าบ่อ นางจามรี ภูเมฆ 042-400993 042-400993  
 
4 สกร.อำเภอโพนพิสัย นางสาวมณฑาทิพย์ เสยยงคะ 042-471841 042-471841  
 
5 สกร.อำเภอศรีเชียงใหม่ นางชลธิชา  โคตรชมภู 042-451222 042-451222  
 
6 สกร.อำเภอสังคม นายสัญญา ลิธรรมมา 042-441474 042-441474  
7 สกร.อำเภอสระใคร นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา 042-419066 042-419066  
 
8 สกร.อำเภอเฝ้าไร่  - ว่าง - 042-417165 042-417165  
9 สกร.อำเภอรัตนวาปี  - ว่าง 042-418155 042-418155  
10 สกร.อำเภอโพธิ์ตาก  - ว่าง -
042-483258 042-483258  

บุคลากร สกร.จังหวัดหนองคาย

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
1 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
ผอ.อู๊ด ผอ.สกร.จ.หนองคาย
2 นายภาสกร เมิดจันทึก รอง ตั้ม รอง ผอ.สกร.จ.หนองคาย  
         
         

ข้าราชการพลเรือน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
3 นางเสมอแข เสตฐา แข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
         

ลูกจ้างประจำ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
         
5 นายธีระพัทธ์ สงครามมะลิ หวัง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
6 นายชัยพิชิต โสชมภู จ่อย พนักงานขับรถยนต์
         

พนักงานราชการทั่วไป
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
7 นางสาวอรชร แฝงสวรรค์ อ้อม นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นางสาวกาญจนา สอดส่อง นิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี
9 นางสาวพีรภาว์ศิริ ศรีพันธณบุตร แป๋ว นักจัดการงานทั่วไป  
10 นางสาวนิสิตา แสนศรี มุ่ย นักจัดการงานทั่วไป
11 นางสาวนิตะยา พานิพัฒน์ ต่าย นักจัดการงานทั่วไป
12 นายภรัณยู ปู่วัง ปอน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13 นายอานัส นาหัวนิล นัส นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 นางสาวเพลินพิศ ทัดเทียม นัท นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 นางสาวอาทิตยา สมกำดัด บี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
16 นางขวัญตา โสชมภู จุ๋ม นักวิชาการศึกษา
17 นางนัทธมน สายรักษา ใย นักวิชาการศึกษา
18   นางสาวนวรัตน์ อินธรรม  เคท  นักวิชาการศึกษา  
 19  นายอรรณพ ฐานวิเศษ  ป๊อบ  นักวิชาการพัสดุ  
20 นายวสันต์ คำไสย์ บอย นักวิชาการพัสดุ
21 นางสาวจิรวรรณ ชัยจักร์ เจน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
22  นางสาววรกาญจน์ ราศรี หมวย นักวิชาการศึกษา   

         

พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
23 นาสงสาวจันทิญา ชมภูจันทร์ อุ บรรณารักษ์  
24  นายศักดา จันละบุตร  นาค พนักงานขับรถโมบาย  
25 นายนิยม ชัยภูมิ นิยม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


เข้าชม : 15769