[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ลาว (Laos)

ธงชาติ


ตราแผ่นดิน


พื้นที่ประเทศ


ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People''s Democratic Republic) 
ที่ตั้ง : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดกับจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก 
พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์) 
เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์ (Vientiane) เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวงเวียงจันทน์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์
ประชากร : 6,800,000 คน (ข้อมูลปี 2555) ประกอบด้วย ลาวลุ่ม 68 % ลาวเทิง 22 % ลาวสูง 9 % รวมประมาณ 68 ชนเผ่า 
ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29 - 33 องศา ต่ำสุด 10 องศา ความชื้น 70 - 80 % ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม./ปี
ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ 
ศาสนา : ศาสนาพุทธ 85 % นับถือผีสาง/เทวดาและอื่นๆ 15 % 
สกุลเงิน : กีบ (Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 266 กีบ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556) 
ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

     - ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึง ตำแหน่งประธานาธิบดี) คือ พลโท จูมมะลี ไชยะสอน เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549
     - หัวหน้ารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายทองสิง ทำมะวง เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
สินค้านำเข้าสำคัญ : รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี 
ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เข้าชม : 835
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา