[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
พม่า (Union of Myanmar)

ธงชาติ


ตราแผ่นดิน


พื้นที่ประเทศ


ชื่อทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Union of Myanmar) 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอล และทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน ทางตะวันออกติดกับลาว ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล 
พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2555) 
เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) มีความหมายว่า มหาราชธานี 
ประชากร : ประมาณ 60,280,000 คน (ข้อมูลปี 2553) มีชาติพันธุ์พม่า 63 % ไทยใหญ่ 16 % มอญ 5 % ยะไข่ 5  %  กะเหรี่ยง 3.5 %  คะฉิ่น 3 %  ไทย 3 %  ชิน 1 %
ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ควรเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เพราะฝนไม่ตก และอากาศไม่ร้อนมากเกินไป 
ภาษา : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ 
ศาสนา : ศาสนาพุทธ 92.3 % ศาสนาคริสต์ 2 % ศาสนาอิสลาม 4 % ศาสนาฮินดู 1.7 %
สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าด / 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จ๊าด / 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556) 
ระบอบการปกครอง : ระบบประธานาธิบดี 
          - ประธานาธิบดี คือ พล.อ.เต็ง เส่ง (หรือ เทียน เส่ง Gen. Thein Sein) เริ่มดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของ
พม่า ระหว่าง พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2554 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
สินค้านำเข้าสำคัญ : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน สิงคโปร์ ไทย 
ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : ไทย อินเดีย จีน

รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 เข้าชม : 839
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา