[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ฟิลิปปินส์ (Philippines)

ธงชาติ


ตราแผ่นดิน


พื้นที่ประเทศ


ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
ที่ตั้ง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กิโลเมตร และมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร 
พื้นที่ : 300,000 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2555) 
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila) 
ประชากร : 101,833,938 คน (ข้อมูลปี 2550) 
ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภาษา : มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ โดยฟิลิปปินส์นั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก 
ศาสนา : ศาสนาคริสต์ 92 % นิกายโรมันคาทอลิก 83 % นิกายโปรเตสแตนต์ 9 % มุสลิม 5  % พุทธ และ อื่น ๆ 3 %
สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ :

     - ซื้อ 0.70 บาท / 1 เปโซ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)
     - ขาย 0.74 บาท / 1 เปโซ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
     ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก อากีโนที่ 3 (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมหลัก : เสื้อผ้า ยา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอาหารแปรรูป 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ 
ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์


รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 เข้าชม : 1040
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา