[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 

ข่าวสาร : ทั้งหมด
  

23 / เม.ย. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [21]
20 / มี.ค. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2567
เข้าชม : [56]
7 / มี.ค. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
อบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค.
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค. หลักสูตร “ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
เข้าชม : [61]
4 / มี.ค. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
นิเทศ ติดตาม สนามทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
นิเทศ ติดตาม พบปะ และให้กำลังใจ สนามทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
เข้าชม : [57]
13 / ก.พ. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา “สกร.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 7” ESAN DOLE GAMES
การแข่งขันกีฬา - กรีฑา “สกร.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 7” ESAN DOLE GAMES ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม>>>โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทา
เข้าชม : [171]
10 / ม.ค. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
นิเทศกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่นิเทศกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าชม : [107]
4 / ม.ค. / 2567 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 3
วันที่ 4 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคายจัดโครงการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 3 และกระทบยอดการใช้จ่ายงบประมาณ ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566)วันที่ 4 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเ
เข้าชม : [132]
9 / ต.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : [329]
19 / ก.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายภาสกร เมิดจันทึก รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย และคณะกรรมการลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 >>>ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ สนามสอบข
เข้าชม : [276]
16 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
อบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีอาสาสมัคร กศน. กว่า 186 คน >>>โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเป
เข้าชม : [586]
8 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าชม : [380]
30 / พ.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายภาสกร เมิดจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย นำคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสม
เข้าชม : [245]
25 / เม.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน 2566 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย
เข้าชม : [272]
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2566
เข้าชม : [429]
6 / ก.พ. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางเสม
เข้าชม : [448]
23 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.)
เข้าชม : [256]
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2566 - 2568 ระหว่างวันที่ 17 - 18
เข้าชม : [268]
16 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67)
16 มกราคม 2566 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67) “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีนายราชันย์ ซุ้ยฮั่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติมาเป็นป
เข้าชม : [187]
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย
วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน กศน. โดยมีนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุ
เข้าชม : [179]
26 / ก.ย. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บร
เข้าชม : [238]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>