[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย : ทั้งหมด
  

27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
เข้าชม : [76]
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าชม : [67]
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการ “สถากาแฟ จังหวัดหนองคาย Morning Talk” ประจำเดือนธันวาคม 2560
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการ “สถากาแฟ จังหวัดหนองคาย Morning Talk” ประจำเดือนธันวาคม 2560
เข้าชม : [62]
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
เข้าชม : [72]
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติ 4.0
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติ 4.0
เข้าชม : [77]
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
เข้าชม : [63]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 6/2560
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 6/2560
เข้าชม : [31]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จาก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จาก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [31]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชญ์เพื่อความมั่นคงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จาก รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชญ์เพื่อความมั่นคงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จาก รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [36]
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1164]
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหารในการรับมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหารในการรับมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
เข้าชม : [33]
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
เข้าชม : [29]
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี
ผู้อวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี
เข้าชม : [32]
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอโพนพิสัย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอโพนพิสัย
เข้าชม : [31]
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อ และวันพ่อแห่งชาติ
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อ และวันพ่อแห่งชาติ
เข้าชม : [29]
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [31]
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอเมืองหนองคาย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอเมืองหนองคาย
เข้าชม : [33]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอสระใคร
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอสระใคร
เข้าชม : [31]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอเฝ้าไร่
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอเฝ้าไร่
เข้าชม : [32]
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เข้าชม : [29]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา