[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 

ข่าวสาร : ทั้งหมด
  

9 / ต.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : [174]
19 / ก.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายภาสกร เมิดจันทึก รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย และคณะกรรมการลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 >>>ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ สนามสอบข
เข้าชม : [97]
16 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
อบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีอาสาสมัคร กศน. กว่า 186 คน >>>โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเป
เข้าชม : [348]
8 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าชม : [211]
30 / พ.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายภาสกร เมิดจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย นำคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสม
เข้าชม : [164]
25 / เม.ย. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน 2566 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย
เข้าชม : [197]
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2566
เข้าชม : [240]
6 / ก.พ. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางเสม
เข้าชม : [352]
23 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.)
เข้าชม : [207]
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2566 - 2568 ระหว่างวันที่ 17 - 18
เข้าชม : [215]
16 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67)
16 มกราคม 2566 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67) “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีนายราชันย์ ซุ้ยฮั่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติมาเป็นป
เข้าชม : [145]
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย
วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน กศน. โดยมีนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุ
เข้าชม : [136]
26 / ก.ย. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บร
เข้าชม : [194]
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามฯ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 9 แห่ง
เข้าชม : [207]
2 / ส.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประชุมจัดทำแผนและกระทบยอด
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมจัดทำแผนและกระทบยอด ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 โดยมีนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เข้าชม : [247]
21 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประชุมการตรวจราชการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมการตรวจราชการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.ปักหมุด และโครงการพาน้องกลับมาเรียน) โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู
เข้าชม : [252]
26 / พ.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (ครั้งที่ 4/2565) และรับมอบใบอนุโมทนาบัตร การบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 30,000 บาท
เข้าชม : [242]
20 / ม.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สกร.จังหวัดหนองคาย
อบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2565 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน. ในสังกัด จำนวน 2 รุ่น กว่า 130 คน ณ
เข้าชม : [399]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>