[x] ิดหนาตาง
 
  
 

ข่าวสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย : ทั้งหมด
  

23 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนยย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.)
เข้าชม : [23]
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2566 - 2568 ระหว่างวันที่ 17 - 18
เข้าชม : [70]
16 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67)
16 มกราคม 2566 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม วันครูประจำปี 2566 (ครั้งที่ 67) “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีนายราชันย์ ซุ้ยฮั่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติมาเป็นป
เข้าชม : [19]
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย
วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน กศน. โดยมีนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุ
เข้าชม : [23]
26 / ก.ย. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บร
เข้าชม : [84]
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามฯ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 9 แห่ง
เข้าชม : [111]
2 / ส.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประชุมจัดทำแผนและกระทบยอด
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการประชุมจัดทำแผนและกระทบยอด ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 โดยมีนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เข้าชม : [144]
21 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประชุมการตรวจราชการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมการตรวจราชการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.ปักหมุด และโครงการพาน้องกลับมาเรียน) โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู
เข้าชม : [144]
26 / พ.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (ครั้งที่ 4/2565) และรับมอบใบอนุโมทนาบัตร การบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 30,000 บาท
เข้าชม : [160]
20 / ม.ค. / 2565 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
อบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2565 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน. ในสังกัด จำนวน 2 รุ่น กว่า 130 คน ณ
เข้าชม : [249]
22 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
>>> ประชุมประจำเดือนสัญจร ณ กศน.อำเภอสระใคร <<<
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน>>>การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สัญจร >>> โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
เข้าชม : [267]
25 / พ.ย. / 2564 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้นนำคณะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเว
เข้าชม : [254]
24 / พ.ย. / 2564 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติและการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 และบรรยายพิเศษให้กับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 9 อำเภอ>>> ณ บริเวณห้องประชุม เพชรนาคา สำนักง
เข้าชม : [249]
12 / พ.ย. / 2564 : ข่าวสาร/กิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประชุมประจำเดือนสัญจร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน>>>การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 สัญจร >>>ก่อนวาระการประชุม พิธีมอบเก
เข้าชม : [202]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>