[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวสารสถานศึกษา : ทั้งหมด
  

14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์นาคราช กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [5]
4 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมกับชุมชนบ้านสวยหลงหมู่๔ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑
กศน.เมืองหนองคายร่วมกับชุมชนบ้านสวยหลงหมู่๔ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ้านสวยหลง หมู่๔ ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ในวันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๖๑
เข้าชม : [12]
24 / พ.ค. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.เมืองหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.เมืองหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์นาคราช กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [18]
11 / พ.ค. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน
กศน.เมืองหนองคายร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านหินโงมเหนือ หมู่ ๒ ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๑๑ พฤศภาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [28]
26 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนราษฎร์นุเคราะ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [114]
10 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2560
กศน.เมืองหนองคายร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2560 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์นาคราช กศน.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เข้าชม : [84]
10 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในวันรักการอ่านประจำปี 2561
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในวันรักการอ่านประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เม.ย. 61 ณ อาคารอเนกประสงค์นาคราช กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [85]
6 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง กศน.เมืองเลย จ.เลย ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 61
เข้าชม : [81]
2 / เม.ย. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการ อ่านเถิดออเจ้า ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการ อ่านเถิดออเจ้า ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [115]
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. 61 ณ วัดจันทรสามัคคี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [67]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายบุคคลากร กศน.เมืองหนองคาย
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายบุคคลากร กศน.เมืองหนองคายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [118]
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [107]
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายรับการตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
กศน.เมืองหนองคายรับการตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [110]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
โครงการไหว้ครู ผู้รับการฝึกอาชีพประจำปี 2560
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการไหว้ครู ผู้รับการฝึกอาชีพประจำปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคา
เข้าชม : [114]
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
กศน.เมืองหนองคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [117]
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
นายพัฒนา ปู่วัง ผอ.กศน.เมืองหนองคายและบุคคลากรร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ 29 มิ.ย. 60 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคมจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [102]
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเมืองหนองคายร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองหนองคายร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมประจักษศิลปาคมจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [63]
24 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
บุคลากรกศน.เมืองหนองคายร่วมต้อนรับ พล.ต.ปัณณทัต กาญจนธวสิทธิ์ เลขานุการกองทัพบกและคณะสื่อมวลชน
บุคลากรกศน.เมืองหนองคายร่วมต้อนรับ พล.ต.ปัณณทัต กาญจนธวสิทธิ์ เลขานุการกองทัพบกและคณะสื่อมวลชน โดยร่วมจัดนิทรรศการการทำดอกไม้จันทน ณ บ้านหินโงมเหนือ ม.2 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [56]
24 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. 60 ณ สถานีตำรวจน้ำอ.ศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เข้าชม : [75]
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2560
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ลูกเสือวิสามััญ ในวันที่ 16-18 มิ.ย. 60 ณ นรข.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
เข้าชม : [72]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา