[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวสารสถานศึกษา : ทั้งหมด
  

16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. 61 ณ วัดจันทรสามัคคี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [5]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายบุคคลากร กศน.เมืองหนองคาย
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายบุคคลากร กศน.เมืองหนองคายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [63]
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [63]
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายรับการตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
กศน.เมืองหนองคายรับการตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [70]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
โครงการไหว้ครู ผู้รับการฝึกอาชีพประจำปี 2560
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการไหว้ครู ผู้รับการฝึกอาชีพประจำปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคา
เข้าชม : [71]
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
กศน.เมืองหนองคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [83]
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
นายพัฒนา ปู่วัง ผอ.กศน.เมืองหนองคายและบุคคลากรร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ 29 มิ.ย. 60 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคมจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [76]
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเมืองหนองคายร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองหนองคายร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมประจักษศิลปาคมจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [46]
24 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
บุคลากรกศน.เมืองหนองคายร่วมต้อนรับ พล.ต.ปัณณทัต กาญจนธวสิทธิ์ เลขานุการกองทัพบกและคณะสื่อมวลชน
บุคลากรกศน.เมืองหนองคายร่วมต้อนรับ พล.ต.ปัณณทัต กาญจนธวสิทธิ์ เลขานุการกองทัพบกและคณะสื่อมวลชน โดยร่วมจัดนิทรรศการการทำดอกไม้จันทน ณ บ้านหินโงมเหนือ ม.2 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [43]
24 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. 60 ณ สถานีตำรวจน้ำอ.ศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เข้าชม : [57]
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2560
กศน.เมืองหนองคาย จัดโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ลูกเสือวิสามััญ ในวันที่ 16-18 มิ.ย. 60 ณ นรข.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
เข้าชม : [57]
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ในวันที่ 11 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [54]
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
กศน.เมืองหนองคายร่วมประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย1
เข้าชม : [46]
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
กศน.เมืองหนองคายร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานจังหวัดหนองคายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
เข้าชม : [50]
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมชี้แจงและรับมอบนโยบายสำคัญเพื่อการดำเนินงาน กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมชี้แจงและรับมอบนโยบายสำคัญเพื่อการดำเนินงาน กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 5 มิ.ย. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ นาคราช กศน.เมืองหนองคาย
เข้าชม : [55]
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ในวันที่ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง กศน.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เข้าชม : [62]
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่)
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 17 พ.ค. 60 ณ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [88]
9 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายประจำปี ๒๕๖๐
กศน.เมืองหนองคายร่วมวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [74]
1 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามและสรุปผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป รอบที่๑
กศน.เมืองหนองคายร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามและสรุปผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป รอบที่๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย. ๖๐ ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
เข้าชม : [77]
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวสาร/กิจกรรม กศน.อำเภอ
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่
กศน.เมืองหนองคายจัดโครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ในวันที่ 24 มี.ค. 60 ณ บ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
เข้าชม : [93]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา