[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย : ทั้งหมด
  
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เข้าชม : [4]
1 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [15]
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561
เข้าชม : [17]
18 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นายธนากร ดอนเหนือ. ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เข้าชม : [95]
18 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายจรูญ มะลาดวง เนื่องในได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย (สกสค.)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายจรูญ มะลาดวง เนื่องในได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย (สกสค.)
เข้าชม : [64]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [82]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย จัดงานเพื่อสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย จัดงานเพื่อสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เข้าชม : [141]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวันรักการอ่าน ประจำปี 2561
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวันรักการอ่าน ประจำปี 2561
เข้าชม : [99]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
เข้าชม : [42]
2 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย)
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย)
เข้าชม : [41]
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข. และ ครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce
พิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข. และ ครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce
เข้าชม : [181]
5 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายพัฒนา ปู่วัง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองหนองคาย นำคณะบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลา งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
เข้าชม : [165]
2 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เข้าชม : [172]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [197]
18 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" จังหวัดหนองคาย
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" จังหวัดหนองคาย ผู้มีจิตศรัทธา ห้างร้าน หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนจัดสร้าง บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [2439]
8 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เข้าชม : [2002]
30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [2101]
17 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [2106]
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (lnfographic)
ตามที่รัฐบาลได้แถลงผลงานในรอบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากการแถลงผลงานของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำชุดภาพสัญลักษณ์ของขวัญปีให
เข้าชม : [694]
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [960]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา