เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : วันที่ 27 ธันวาคม 2565

พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565


 นายบุณย์ มีวิชา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายเรวัต กงเพชร นางภณิดา มานาดี นายอภิชิต การินทร์ และนางสาวจิราภรณ์ ภักดี เข้าร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเพชรนาคา สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565

เข้าชม : 299


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 27 ธันวาคม 2565 28 / ธ.ค. / 2565
      วันที่ 27 ธันวาคม 2565 28 / ธ.ค. / 2565
      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 28 / ธ.ค. / 2565
      วันที่ 18 ธันวาคม 2565 20 / ธ.ค. / 2565
      วันที่ 14 ธันวาคม 2565 20 / ธ.ค. / 2565