[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ศูนย์การศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี

          บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  6  ตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี   หนองคาย

          รหัสไปรษณีย์  43120  โทรศัพท์ 0-4241-8155 โทรสาร 0-4241-8155

         Email: rattana6722@hotmail.com

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี  ประกาศจัดตั้ง  เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม  2539 โดยแยกออกจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพนพิสัย ที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  ตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  โดยอาศัยอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี  จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี  และเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2545   ได้ย้ายอาคารที่ทำการใหม่ มาอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการ  ข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี  ทำให้ปัจจุบันนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย รับผิดชอบจัดการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่  5  ตำบล  62  หมู่บ้าน  โดยมี  ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี  ดังนี้

1. นายโชคชัย  ปาณศรี                  หัวหน้าศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน                1  ต.ค. 2539  30 ก.ย.  2540

2. นายพัฒนา  ปู่วัง                       ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน         1  ต.ค. 2540  20 พ.ย.  2543

3. นายสมประสงค์  น้อยจันทร์        ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน        21 พ.ย. 25439  พ.ค.  2546

4. นายปราโมทย์  มงคลอิทธิเวช      ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน         9  พ.ค. 254630  มิ.ย. 2547

5. นางพาณิภัค  พิมพ์เสริฐ             ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน          1  ก.ค. 2547  2  ส.ค.  2550

6. นายวิทยา  พิสัยพันธ์                  ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน        17  ส.ค. 25509  พ.ย. 2550

7. นายอาส  พ้นเหตุ                       ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอ(รักษาการ)                12  พ.ย. 255031 มี.ค. 2552

8. นางบุญชู  พิสัยพันธ์                   ครูชำนาญการ (รักษาการ)                                1  เม.ย  2552  -  30 ต.ค. 2552

9. นางรุ่งเรืองรัตน์   ชูโชติ               ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอ                                4 พ.ย.  2552 - 13  ก.ค.  2553

10. นางพิณทอง  ปู่วัง                     ครูชำนาญการ (รักษาการ)                                2  ส.ค. 255314  ส.ค. 2554

11. นางฐปนา  อินทร์มา                 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ                                 15 ส.ค. 2554  ถึง  ปัจจุบัน
เข้าชม : 3475
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี
ศูนย์ราชการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย โทร. 0-4241-8155 , Fax  0-4241-8155
E-mail: rattana6722@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์, นายศุภกิตติ์ ถาวร