เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : สอนทำหน้ากากอนามัยบ้านดอนบก 10 มี.ค. 63

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


นางสาวกฤตวรรณ  สรรพอาษา ผอ.กศน.อำเภอรัตนวาปี นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอรัตนวาปี สอนประชาชน บ้านดอนบก หมู่ที่ 10 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย วันที่ 10 มีนาคม 2563


เข้าชม : 895


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย (สัญจร) ครั้งที่ 4/2564 24 / พ.ค. / 2564
      ร่วมพิธี วันจักรี 8 / เม.ย. / 2564
      ประเมินเทียบระดับการศึกษาภาคมิติประสบการณ์เชิงประจักษ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านโนนดู่เหนือ ต.นาทับไฮ วันที่ 9 เม.ย.63 16 / เม.ย. / 2563
      สอนทำหน้ากากอนามัยบ้านดอนบก 10 มี.ค. 63 16 / เม.ย. / 2563
      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กศน.อำเภอรัตนวาปีร่วมกับอำเภอรัตนวาปี จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลูกฝังค่านิยม12 ประการ ณ หอประชุมอำเภอรัตนวาปี 2 / ต.ค. / 2557