[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา


 

 
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
อาหารเพื่อสุขภาพ ถ้าจะให้ดี 100 เปอร์เซ็นต์
วัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาปรุงก็จะต้องปราศจากสารพิษหรือสารเคมีด้วย เกริ่นนำกันอย่างนี้   เข้าชม :  [587]
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด จะได้นอนหลับได้อย่างสบาย   เข้าชม :  [641]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [634]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [681]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [696]
 

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระใคร นำบุคลากรในสังกัดและนักศึกษาเข้าร่วมการเแข่งขันทักษะวิชาการ ในกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาและแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มภูธานี ประจำปี 2564 ซ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระใคร นำบุคลากรในสังกัดและนักศึกษาเข้าร่วมการเแข่งขันทักษะวิชาการ ในกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาและแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มภูธานี ประจำปี 2564 ซ  เข้าชม :  [93]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระใคร มอบหมายให้นางสาวสุธิดา พุทธทองศรี ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน ณ กศน.อำเภอสระใคร จังหวัด  28 / มิ.ย. / 2564  เข้าชม :  [144]
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระใคร พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การดำเนินงานการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหร  28 / มิ.ย. / 2564  เข้าชม :  [111]
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระใคร พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติดและการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กศน.อำเภอสระใคร ป  28 / มิ.ย. / 2564  เข้าชม :  [125]
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระใคร พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กศน.อำเภอสระใคร ประจำปีการศึกษา 1/2564 ณ กศน.อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  28 / มิ.ย. / 2564  เข้าชม :  [123]

 
9 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านน้ำสวย ม.1
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะครูกศน.อำเภอสระใคร ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำสวย ม.1 ต.สระใคร   เข้าชม :  [845]
9 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านฝางน้อย ม.10
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะครูกศน.อำเภอสระใคร ร่วมกับชุมชนบ้านฝางน้อย ม.10 ต.บ้านฝาง   เข้าชม :  [991]
9 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านโนนดู่ ม.8
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 คณะครูกศน.อำเภอสระใคร ร่วมกับชุมชนบ้านโนนดู่ ม.8 ต.บ้านฝาง  เข้าชม :  [1052]
9 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบล
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านโนนธาตุ ม.13
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะครูกศน.อำเภอสระใคร ร่วมกับชุมชนบ้านโนนธาตุ ม.13 ต.คอกช้าง  เข้าชม :  [860]
 

21 / ธ.ค. / 2560 : จดหมายข่าว กศน.อำเภอสระใคร
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560   เข้าชม :  [270]

21 / ธ.ค. / 2560 : จดหมายข่าว กศน.อำเภอสระใคร
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2560   เข้าชม :  [285]
6 / ธ.ค. / 2560 : จดหมายข่าว กศน.อำเภอสระใคร